Axxonen Properties Styrelse

Hans Runesten

Ledamot och Styrelseorförande, f. 1956

Civilekonom från Stockholms universitet. Hans har en bred internationell erfarenhet från finansbranschen och har också arbetat inom EU-kommissionen i Bryssel. Tidigare var Hans verksam inom EuroNordic Group och Mellon Bank, i London och i USA där han innehaft ett flertal chefsposter på olika nivåer. Dessförinnan arbetade Hans på Deutsche Bank i Tyskland. Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB sedan 2014. Hans är också styrelseordförande i i Effnetplattformen AB och styrelseledamot i Samhällsbyggnadsbolaget
i Norden AB.

Markus Klasson

Ledamot och VD, f. 1974

VD och grundare av Axxonen Properties AB. Ekonom från Linnéuniversitet samt gymnasieingenjör med byggteknisk inriktning. Arbetat med fastighetsförädling i över 10 år.

Petra Scharin

Ledamot, f. 1972

Civilekonom från Mälardalens högskola. Petra har arbetat på ledande positioner inom ekonomi och finans de senaste 20 åren. Sitter i styrelserna för Strongholds dotterbolag. Tidigare har Petra varit auktoriserad revisor med inriktning mot noterade bolag. Arbetar som CFO för Stronghold Invest AB sedan 2011.

Mikael Nicander

Ledamot, f. 1970

Bygg & Fastighetsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan. Mikael har över 20 års erfarenhet från ledande positioner inom fastighetsbranschen. Tidigare har Mikael bland annat varit Verkställande direktör i Lantmännen Fastigheter AB, fastighetschef på Drott AB och DHL Express AB. Är idag vVD på Kvalitena AB. Styrelseledamot i Stendörren Fastigheter AB under 2014 – 2017.